EXTRA STEUNTJE

Het doel

Het doel van speltherapie is dat uw kind weer op zijn eigen kompas verder kan gaan. Samen met u stellen we specifieke en duidelijke doelen op voor de speltherapie. In tussentijdse oudergesprekken kijken we hoe het met uw kind gaat en in hoeverre deze doelen gehaald zijn. Eventueel worden de doelen bijgesteld. Wanneer uw kind weer lekker in zijn vel zit, bouwen we de therapie af.

Jonathan kan soms heel boos worden en hij vind dat niet leuk. Een van de doelen is dat hij daar beter mee om kan gaan.
 

 
   

Helene: Weet je, die kracht die je hebt vanuit je boosheid die kan je ook heel goed, positief gebruiken.
Jonathan: Hoe dan?
Helene: Bijvoorbeeld bij voetballen.
Jonathan: (lacht) Ja dat doe ik. Ja, echt wel, voetballen is mijn lievelingssport.
Helene: Dan kan je al de boosheid die je hebt, omzetten in kracht en
dat werkt ontzettend goed.

 

 

Hierna vertelt Jonathan enthousiast hoe hij zijn boosheid gebruikt bij voetballen
door flink tegen de bal te schoppen. 

 

HOME

 
 

EXTRA STEUNTJE.NL