Oudercursus

ik ben benieuwd naar
             jou...

“Ik ben benieuwd naar jou…”

Voor wie is deze cursus bedoeld?


Voor iedereen die met kinderen te maken heeft, vormt deze cursus een waardevolle basis.

Dankzij de geleerde vaardigheden kunnen veel problemen en misverstanden worden voorkomen in het dagelijks leven.

In het bijzonder raden we je de cursus aan wanneer je kind niet lekker in zijn/haar vel zit.

 

Bijvoorbeeld als je kind last heeft van:

- onzekerheid

- boosheid

- slaapproblemen

- angst

- zich onbegrepen voelen

 

Een beter contact met je kind kan net het extra steuntje zijn die jullie nodig hebben!


Het doel

 

Het hoofddoel van deze cursus is dat je kind zich door jou gezien, gehoord en begrepen voelt. Dan ontwikkelt je kind een gevoel van zelfvertrouwen: ”Ik ben oké”. 

Het versterkt tevens een goede band met jou. Dit vormt de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling.

 

Hieruit kan gewerkt worden aan de door jou gewenste doelen, zoals:

-       het vergroten van het zelfvertrouwen van je kind

-       het voorkomen van conflicten

-       meer plezier met elkaar hebben

-       uiten van gevoelens op een ‘goede’ manier

-       meer zelfvertrouwen ontwikkelen bij de opvoeding van je kind.

 

In de praktijk blijkt dat ouders dit nastreven in de opvoeding, maar dat het niet gemakkelijk is.

Kinderen blijken inderdaad al vroeg signalen af te geven om gezien te worden. Soms zijn die zo subtiel dat je ze als ouder gemakkelijk mist of net niet goed begrijpt. Je reageert wel liefdevol en goed bedoeld, maar je kind kan zich toch onbegrepen voelen. Zo ontstaan onnodige misverstanden en conflicten.

Veel ouders herkennen dit probleem en willen dit aanpakken…


Cursusprogramma


De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van twee uur, waarbij theorie en praktijk met elkaar afgewisseld worden. Je leert vier praktische stappen die je thuis direct in de praktijk kunt toepassen. Elke bijeenkomst komt een stap aan de orde en is er tijd om de ervaringen van thuis te delen. Je krijgt een cursus map met geheugensteuntjes, huiswerk en tips. Aan het einde van de cursus heb je handvatten gekregen en kun je het positieve effect hiervan ervaren in de relatie met je kind.


Waardering van ouders


Ouders geven gemiddeld een 8,5 voor deze cursus.

 

Enkele reacties op de vraag: Wat is het belangrijkste wat u in de cursus geleerd heeft?

 

- Gezien worden is heel belangrijk; daarna ruimte geven en niet meteen
  oplossingen aanreiken.

- Benoemen en erkenning geven voor gevoel = je mag er zijn.

- Ik focus meer op mijn kind.

- Ik zie meer en pik eerder de signalen op van mijn kinderen.

- Niet hoeven oplossen, maar juist het kind zelf handvatten toereiken.

- Ik geniet meer van mooie momenten.

- Er is meer rust gekomen, waardoor ik anders naar mijn kinderen kijk. En
  het hoeft niet allemaal perfect!

 

Alle ouders geven aan de cursus aan andere ouders aan te raden.

Enkele reacties op de vraag waarom:

 

- Heel leerzaam, waardevol voor jezelf en kinderen.

- Omdat nog weinig ouders op deze manier met hun kinderen omgaan.

- De sfeer in de cursus was veilig en positief.

- Ik denk dat veel ouders hier iets aan kunnen hebben.

- Zinvol!

- Erg positief en duidelijk. Ik heb er veel aan gehad.


Auteurs


Helene van der Heijden en Arjenne Vossepoel, beiden psycholoog en speltherapeut.

Helene is auteur van “Helende liefde”.

Arjenne is auteur van: “Hulpbronnen in de speltherapie” en mede schrijfster van “Sijs”, een programma sociale vaardigheid en weerbaarheid voor kinderen.

Beiden zijn  lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS).

De ouderbijdrage


De ouderbijdrage is € 125,00 voor de gehele cursus, inclusief de cursus map, koffie en thee.
In sommige gevallen kan de ouderbijdrage terug ontvangen worden van je verzekering of via stichting 1nP.

Bel of mail gerust, zodat we dit samen kunnen bespreken en uitzoeken.


Informatie/contact


De eerstvolgende cursus:

Data: 21, 28 mei en 4 en 18 juni 2015

Tijd: donderdagavond, inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur tot 22.00 uur

Locatie: basisschool ‘ Het Gein’, Cornelis Aarnoutsstraat 80, 1106 ZG Amsterdam

 

Bent je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met:

Helene van der Heijden:  Telefoon: 020-6635099.  Mail:  info@extrasteuntje.nl

oudercursusNoah: “Dat je even naar me kijkt, dat is alles wat ik wil…”


HOME

 
 

© EXTRA STEUNTJE.NL