EXTRA STEUNTJE

De therapie


Vogels vliegen, vissen zwemmen en kinderen spelen.

vogels vliegen, vissen zwemmen en kinderen spelen

Spelen is voor kinderen de meest natuurlijke manier om dingen te verwerken en om met nieuw gedrag te experimenteren. Speltherapie speelt daarop in. Een gevoel of een vervelende ervaring die een kind moeilijk onder woorden kan brengen, speelt het vaak wel uit en verwerkt het op deze manier.

"Kleine Marianne was uit logeren. Midden in de nacht werd ze wakker in een vreemd bed, in een onbekende kamer en ze riep om haar mama, die haar niet hoorde. In de speltherapie speelde ze deze, voor haar traumatische ervaring in allerlei variaties uit: de therapeute moest gaan slapen, wakker worden en haar roepen. Zij riep dan: hier ben ik, hier ben ik."

Na de sessie ging ze vrolijk weer naar huis.


Speltherapie is een leuke vorm van therapie.

Bijna ieder kind wil wel spelen in een kamer vol speelgoed met een aardige mevrouw die volledige aandacht voor hem heeft. En wanneer het zich (soms na een tijdje) ook weer lekkerder gaat voelen, vergroot dit nog het enthousiasme.

Uw kind ervaart het hoogstwaarschijnlijk ook als prettig dat hij niet hoeft te praten over wat hem dwarszit.

Jonathan: …….. en toen ging ik met het kasteel spelen, ja ik vind het hier erg leuk.  Ik vind dit het leukste ding wat er op vrijdag is. Niet dat ik eerder naar huis kan gaan van school, het leukste is dat ik hier ben.


Speltherapie werkt.

Speltherapie is een therapie speciaal ontwikkeld voor kinderen.
Zoals een volwassene zijn belevingswereld in woorden kan uitdrukken, zo vertelt het kind zijn ervaring en de beleving van zijn wereld in spel.
Door het kind te laten spelen, door mee te spelen en te observeren, leert de therapeute de "speeltaal" van het kind te begrijpen en daarmee het kind.

 

Jonathan: Ja, eigenlijk is het wel zo dat sinds ik hier kom alles veel beter gaat.
Helene: Dat vind ik heerlijk om te horen.
Jonathan: Er komt meer vreugde in deze tijd.
Helene: Nou dat is belangrijk, dat jij weer meer plezier in het leven krijgt.
Jonathan: Ja.
Helene: Dat is waarom wij graag wilden dat je hier kwam, hč?
Jonathan: Ja, ik vind het heel leuk dat ik hier ben. En het helpt ook echt vind ik.

 

Wanneer uw kind zich veilig weet,

zal hij zich vrij voelen om zich te uiten in zijn spel. Door er “helemaal te zijn” voor uw kind en het volledig te accepteren, ontstaat er een vertrouwensband tussen uw kind en de therapeute. Doordat uw kind zich veilig weet, voelt hij zich vrij om in zijn spel uiting te geven aan zijn gevoelens en aan wat hem dwars zit.


Met steun van de therapeute kan het kind komen tot nieuwe inzichten.

Gesteund door de therapeute krijgt het kind de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen, zijn eigen mogelijkheden weer te ontdekken en te gebruiken en de conflicten waar hij mee worstelt te uiten. Dan komt er weer ruimte en kan het kind verder groeien in zijn ontwikkeling.

Liesbeth speelt met poppetjes in het zand:

De prinses zit heel verdrietig bovenop de toren. De deur naar de trap zit op slot en ze weet niet hoe ze naar beneden kan komen. De situatie lijkt hopeloos. Na een stilte, vraagt de therapeute of er misschien iemand is die de prinses zou kunnen helpen. Hierop laat Liesbeth enthousiast de prinses om hulp roepen en er komt een vogel naar de toren gevlogen.

 


Samen sta je sterk.

Omdat we er binnen de speltherapie van uit gaan dat uw kind deel uitmaakt van een gezin, familie of gemeenschap stopt de therapie dan ook niet bij uw kind. U als ouder/verzorger bent van wezenlijk belang bij het therapeutisch proces. U wordt regelmatig uitgenodigd voor een evaluatiegesprek en tussentijds contact is altijd mogelijk.

HOME
 

 
 

© EXTRA STEUNTJE.NL